کنگره بین المللی زنان و زایمان

                                         مرکز همایشهای رازی (   19 
الی 22 مهر 1401 )

 
سالن اصلی
تاریخ /  ساعت 8:00 – 10:00 برک 10:30 – 11:45 11:45 – 13:30 ناهار 14:00 – 15:30 16:00 – 17:30
سه شنبه  19  مهر پریناتولوژی   پریناتولوژی پریناتولوژی   پریثناتولوژی پریناتولوژی
چهارشنبه 20  مهر آنکولوژی   آنکولوژی آنکولوژی   مشکلات قانونی اعمال جراحی پلویک  
پنح شنبه 21 مهر لاپاراسکوپی   لاپاراسکوپی لاپاراسکوپی   General General
جمعه   22  مهر نازایی   نازایی نازایی      

سالن شماره  2
تاریخ /  ساعت 8:00 – 10:00 برک 10:30 – 11:45 11:45 – 13:30 ناهار 14:00 – 15:30 16:00 – 17:30
سه شنبه  19  مهر     پزشکی قانونی پزشکی قانونی   اختلالات سکس اختلالات سکس
چهارشنبه 20  مهر نازایی   سمپوزیوم شرکتها نازایی   نازایی نازایی
پنح شنبه 21 مهر اداره سلامت مادران (مرگ ومیر)   سمپوزیوم شرکتها سمپوزیوم شرکتها   General General
جمعه   22  مهر ارزیابی پرولاپس و مشکلات ادراری درخانمها   لاپاراسکوپی لاپاراسکوپی      

سالن شماره 3
تاریخ /  ساعت 8:00 – 10:00 برک 10:30 – 11:45 11:45 – 13:30 ناهار 14:00 – 15:30 16:00 – 17:30
سه شنبه  19  مهر     General سمپوزیوم RF و لیزر با حمایت گروه پلویک   Cosmetic مسائل قانونی مربوط به آن مشکلات ادراری پس از زایمان و اعمال جراحی
چهارشنبه 20  مهر ملاحظات اخلاقی اخلاق پزشکی و مامایی   سمپوزیوم شرکتها سمپوزیوم شرکتها   General General
پنح شنبه 21 مهر پریناتولوژی   پریناتولوژی سمپوزیوم شرکتها   پریناتولوژی پریناتولوژی
جمعه   22  مهر اورژانس های مامایی   مانیتورینگ قلب جنین پریناتولوژی